revír

revír

Stavový prostor _

je termín z informatiky a popisuje model obsahující stavy modelovaného systému a možnosti přechodu mezi nimi. To je dobrá metafora pro výstavu, která představuje různé typy práce s veřejným prostorem, tedy prostorem města nebo i krajiny, v oblasti výtvarného umění. Tyto přístupy jsou povětšinou charakteristické rozličnými přesahy, ať již ve volbě materiálů, tvůrčích kanálů nebo mísením tradičních, alternativních i neuměleckých technik a ohromují svou škálou. Jsou jimi sochy na náměstí, přes zvukové instalace ve sluchátkách až po land-artové projekty mimo centrum města. Důležitý je také fakt, že takové práce nejsou umístěny v galerii a pro diváka je někdy obtížné je ve veřejném prostoru identifikovat jako “umění”. Toto riziko zvyšuje napětí při vnímání, narušuje naše stereotypy prožívání okolního prostoru a při rozpoznání nesourodého, uměle vytvořeného prvku rozšiřuje naše poznání o tvůrčí moment. Při tomto cíleném vědomém vnímání zvuků, dějů, stavů nebo materiálů může dojít k obohacení a inspirovat nás k rozvíjení vlastní citlivosti. V galerii si můžeme být spíše jistí tím, že vystavená díla jsou (někým) považována za umění, v prostoru města můžeme dílo přehlédnout, minout, nepochopit. Ale také jej můžeme vnímat v odlišném úhlu, všimnout si něčeho navíc, být překvapeni a zaskočeni. To jsou podle nás, kurátorek výstavy, vysoce cenné zkušenosti pro jakýkoliv život.

Projekt STAVOVÝ PROSTOR si klade za cíl otevřít zkoumání těchto možností, možná jejich mapování a především přetvoření dočasné výstavní expozice v živelnější a dlouhodobější záměr mezinárodního festivalu určeného pro město Ústí nad Labem a jeho okolí. Důležitou součástí je také jeho virtuální podoba. Vedle děl v galerii se nejen prostřednictvím QR kódů lze dostat na web a získat tak přístup k jejich virtuální podobě. Tento další stavový prostor otevírá nové možnosti a především neomezuje umělkyně a umělce pouze k realitě, k jasnému artefaktu. A nás diváky zve do prostoru bujné imaginace. Takové přístupy chceme rozvíjet, a proto je tato výstava také jakýmsi pilotním dílem budoucího mezinárodního festivalu REVÍR, jehož open call bude vyhlášen na závěr výstavy a který – jak doufáme – se stane v Ústí nad Labem opakovanou akcí.

Eva Mráziková a Kristýna Mouchová, kurátorky výstavy.

Autorky a autoři:

Jindřich Jandečka, Iva Kolorenčová & Markéta Váradiová, Petr Kubáč, Martin Marek, Alexandra Naušová, Jan Prošek, Michaela Thelenová

  • revír