• 5

Petr Kubáč, Milada, 2021

Prostřednictvím série timelapsových videí autor reflektuje prostor uměle vytvořeného jezera Milada. Toto místo vnímá jako neustále proměňující se oblast. Určitou pomíjivost prostoru i času se snaží zachytit a předat skrze poezii severočeských básníků z minulého století. Vybraní autoři a autorky se zabývali tématem krajiny severních Čech – texty jsou záznamem pohledu, v němž je patrná proměna prostředí vlivem času a zásahu člověka. Sám umělec jednotlivé výňatky literárních děl přednáší, nahrává a spojuje. Přichází tak s novou unikátní básní, která rezonuje s videi jako s výsledkem současného stavu tohoto prostředí.

Autoři básní: Ilja Bart, Věra Bartošová, Karl Friedrich, Emil Juliš, Jiří Kment, Šárka Koukalová, František Škritul, Martin Tomášek