• 4

CIRCUMPUNCT – Iva Kolorenčová & Markéta Váradiová, Aurinia, 2021

Květina se žlutými květy – latinsky Aurinia, česky Tařice – je stěžejním momentem pro spolutvorbu dvou autorek. Tato rostlina je jeden z přirozených symbolů města Ústí nad Labem už od konce 19. století. Tvarosloví jejího květu je použito jako motiv pro objekt stvořený z plochých bezpečnostních zrcadel tak, aby odrážel obraz nebe. Jeho virtuální umístění na Větruši spočívá v odrazech světla – objekt tak může sloužit jako maják pro ty, kdo ji uvidí z údolí, od břehů Labe, z obou stran toku, taktéž například z Erbenovy vyhlídky. Zrcadlo zde funguje jako médium pro světlo nejen v jeho fyzické podobě, ale taktéž duchovní.